1/ Loại giấy tờ nào hiện nay được xem là giấy tờ hợp pháp về nhà ở đô thị?

- Hiện nay, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ởquyền sử dụng đất ở được xem là giấy tờ hợp pháp về nhà ở và đất ở đô thị, thường gọi là “giấy hồng” (Vì màu giấy chứng nhận có màu phơn phớt hồng).
- Còn một số loại giấy tờ khác cũng công nhận chủ quyền nhà, nhưng hình thức không giống mẫu “giấy hồng” được gọi là giấy tờ hợp lệ về nhà ở, đất ở.
- Các loại giấy chủ quyền nhà (giấy tờ nhà hợp pháp và giấy tờ nhà hợp lệ) đều có giá trị pháp lý như nhau, đều được chuyển nhượng, thế chấp, xin phép xây dựng, được đền bù khi có giải tỏa.

2/ Giấy tờ hợp lệ về nhà ở, đất ở là những loại nào?

Theo quyết định 38 ngày 19-6-2000 của UBND TPHCM thì giấy tờ hợp lệ về nhà ở và đất ở có nhiều loại:

Trước 30/4/1975 có các loại giấy tờ sau:
- Giấy tờ đất thổ cư, trước đây gọi là bằng khoán điền thổ, trong đó có ghi rõ trên đất có nhà.
- Giấy phép cho xây nhà được ơ quan có thẩm quyền của chế độ cũ cấp như Đô trưởng Sài Gòn, tỉnh trưởng Gia Định…
- Giấy mua bán nhà (văn tự đoạn mãi bất động sản) có chứng nhận của Chưởng khế Sài Gòn.

Sau 30/4/1975 là những loại sau:
- Các loại quyết định như quyết định hợp thức hóa nhà, quyết định cho mua bán nhà, quyết định cấp chủ quyền nhà do UBND thành phố, sở nhà đất thành phố, UBND quận huyện cấp và đã trước bạ.
- Giấy phép xây dựng nhà kèm theo giấy sở hữu nhà hoặc giấy cấp đất, giao đất hợp lệ.
- Giấy phép ủy quyền nhà do Sở Nhà Đất hoặc UBND quận, huyện cấp và đã thực hiện thủ tục trước bạ.

Ngoài ra các loại giấy tờ sau đây kèm theo giấy chủ quyền nhà của chủ cũ cũng được coi là hợp lệ về sở hữu nhà:
- Tờ di chúc hoặc phân chia di sản về nhà ở, có chứng nhận của cơ quan công chứng.
- Bản án hoặc quyết định của tòa án công nhận quyền sở hữu nhà, đã có hiệu lực pháp luật.
- Hợp đồng mua bán nhà đã công chứng và trước bạ.
- Văn bản mua bán nhà đấu giá của trung tâm dịch vụ bán đấu giá hoặc mua phát mại của cơ quan thi hành án.

3/ Muốn được cấp giấy chủ quyền nhà phải làm thế nào?

Để được cấp giấy chủ quyền nhà, đương sự phải làm đơn (theo mẫu chung) kèm theo bản vẽ sơ đồ nhà đất do đơn vị có tư cách pháp nhân lập và bản sao các giấy tờ liên quan về nhà, đất, bản sao hộ khẩu… Hồ sơ được lập thành 2 bộ có xác nhận của UBND phường nơi căn nhà tọa lạc, sau khi có ý kiến cấp phường đương sự nộp hồ sơ tại cấp quận. Việc cấp giấy chủ quyền nhà được chia ra làm 2 loại:

- Một là cấp theo yêu cầu: Ai có yêu cầu thì lập hồ sơ để xin cấp giấy chứng nhận.
- Hai là cấp theo kế hoạch: UBND quận, huyện sẽ có kế hoạch tuần tự tiến hành cấp giầy chứng nhận cho tất cả các công trình nhà ở. Nếu chưa cần gấp thì nên chờ chính quyền cấp giấy chứng nhận theo kế hoạch, thủ tục do cơ quan nhà nước thực hiện, bạn sẽ ít tốn thời gian đi lại nộp hồ sơ.

4/ Những trường hợp nào không được hoặc chưa được cấp giấy chủ quyền nhà?

Không cấp chủ quyền nhà đối với các trường hợp:
- Nhà thuộc sở hữu của Nhà nước: nhà có quyết định quản lý của UBND tỉnh, thành phố, quận, huyện.
- Nhà đất nằm trong khu quy hoạch
- Nhà đã có quyết định giải tỏa
- Nhà do lấn chiếm đất công, xây dựng trái phép trên dự án đã được duyệt.

Chưa cấp chủ quyền cho các trường hợp:
- Nhà, đất đang có tranh chấp.
- Nhà thuộc diện 2/IV
- Nhà có yếu tố ngước ngoài
- Người không có hộ khẩu tại TPHCM cũng chưa được xét cấp chủ quyền đối với nhà xây dựng trái phép, hoặc nhà mua của người chưa có chủ quyền.

Tags: