The Morning Star Plaza

Dự án The Morning Star Plaza Thông tin The Morning Star Plaza: – Diện tích xây dựng 1.634,4m2 – Tổng diện tích sàn xây dựng 31.144,8m2 – Mật độ xây dựng 37.7% – Dự án The Morning Star Plaza là [...]

continue reading »