TRƯƠNG CÔNG THÀNH
Deputy Sales Manager

No.5, D2 Str., Ward 25, Binh Thanh Dist., HCM City, Vietnam

Tel: (08) 38 99 33 99 | Fax: (08) 3943 5272 | Hp: 0906 88 00 39

Web: www.greenreal.vn | Fanpage: facebook.com/greenreal.vn

Để quý khách hàng có đầy đủ các thông tin về dự án cũng như cập nhật kịp thời các tin tức về thị trường. Vui lòng hoàn tất mẫu đăng ký bên dưới.