Những quy định chung

1/ Những loại giấy tờ gì chứng nhận quyền sử dụng đất?

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (“giấy đỏ“) hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị (“giấy hồng”).

Nếu chưa có “giấy đỏ” hoặc “giấy hồng” mà có một trong những loại giấy tờ sau đây thì cũng được gọi là giấy tờ hợp lệ về đất:

- Quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai.
- Những giấy tờ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất cấp trong quá trình thực hiện các chính sách đất đai trong từng thời kì của nhà nước VN Dân chủ Cộng Hòa, Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền nam VN, Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam mà người được giao đất, cho thuê đất vẫn liên tục sử dụng đất từ đó đến nay.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ địa chính mà không có tranh chấp.
- Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền chế độ cũ cấp vẫn liên tục sử dụng đất từ đó đến nay.
- Giấy tờ về thừa kế, tặng, cho nhà ở gắn liền với đất mà được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận và đất đó không có tranh chấp.
- Bản án hoặc quyết định của tòa án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật hoặc quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã có hiệu lực pháp luật.
- Giấy tờ giao nhà tình nghĩa.
- Giấy tờ chuyển nhượng đất đai, mua bán nhà ở kèm theo chuyển nhượng quyền sử dụng đất được UBND xã, phường, thị trấn thẩm tra là đất đó không có tranh chấp và được UBND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh xác nhận kết quả thẩm tra của UBND xã, phường, thị trấn.

2/ Muốn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần phải có giấy tờ gì?

Theo thông tư 1990 ngày 30/11/2001 của tổng cục địa chính thì người sử dụng đất có 1 trong 10 loại giấy tờ sau đây thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

- Giấy tờ của hợp tác xã sản xuất nông nghiệp cấp đất ở cho hộ gia đình, xã viên hợp tác xã từ trước ngày 28/6/1971.
- Giấy tờ về thanh lý, hóa giá nhà theo quy định của pháp luật.
Và 8 loại giấy tờ đã nêu ở câu số 1.

3/ Cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

UBND cấp tỉnh, thành phố cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức trong nước, nhà chùa, nhà thờ, thánh thất tôn giáo và tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng đất tại VN.

UBND cấp quận, huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng.

4/ Thế nào là đất ở, hạn mức đất ở được quy định như thế nào?

Đất ở của hộ gia đình, cá nhân là đất để xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ sinh hoạt như bếp, sân, giếng nước, nhà tắm, vệ sinh, lối đi, chuồng chăn nuôi gia súc, gia cầm, nhà kho…

Tại TPHCM theo quyết định số 64 ngày 30/7/2001 của UBND TPHCM, hạn mức đất ở là:

- Không quá 160m2 đối với các quận nội thành (1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Tân Bình, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Gò Vấp).

- Không quá 200m2 đối với các quận mới 2, 7, 9, 12, Thủ Đức và thị trấn (các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè)

- Không quá 250m2 đối với khu quy hoạch, phát triển đô thị.

- Không quá 300m2 đối với huyện Cần Giờ và các khu dân cư nông thôn.

5/ Đất nông nghiệp muốn chuyển thành đất ở thì phải làm sao?

Đất nông nghiệp muốn chuyển thành đất ở phải lập thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, Trên thực tế có thể lập hồ sơ chuyển nhượng (mua đất) và chuyển mục đích cùng một lúc.

Tags: