Xin phép xây dựng

Thủ tục xin phép xây dựng 1/ Để được cấp giấy phép xây dựng cần phải có những loại giấy tờ nào? Người xin cấp giấy phép xây dựng (gọi là chủ đầu tư) phải có một trong những loại [...]

continue reading »