1/ Thuế chuyển quyền sử dụng đất là gì? ai phải nộp và ai không phải nộp?

Thuế chuyển quyền sử dụng đất là khoản thu phát sinh khi chuyển quyền sử dụng đất từ người này sang người khác đều phải nộp loại thuế này.

Tuy nhiên cũng có những trường hợp không phải nộp thuế khi chuyển quyền sử dụng đất, cụ thể là:

- Chuyển quyền sử dụng đất trong trường hợp ly hôn, thừa kế quyền sử dụng đất theo pháp luật.

- Chuyển quyền sử dụng đất giữa vợ với chồng, cha mẹ với con, giữa ông bà với cháu, giữa anh chị em ruột với nhau.

- Nhà nước bán nhà thuộc sở hữu nhà nước cùng với chuyển quyền sử dụng đất cho người mua nhà.

- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giao đất, cho thuê đất sử dụng theo quy định của pháp luật.

2/ Cách tính thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất như thế nào? bên nào phải nộp thuế?

Tiền nộp = (Diện tích đất) X (Giá đất) X (thuế suất)

- Diện tích đất được tính bằng m2.
- Giá đất để tính tiền sử dụng đất do UBND tỉnh, Thành phố quy định, ở TPHCM  áp dụng theo bảng giá đất mới nhất.
- Thuế suất là 2% đối với đất sản xuất nông, lâm nghiệp. 4% đối với đất ở, đất xây dựng công trình và các loại đất khác.

3/ Ai được miễn, giảm thuế chuyển quyền sử dụng đất?

- Những trường hợp được miễn thuế: Bà mẹ VN anh hùng, hộ gia đình, cá nhân chuyển nhượng quyền sử dụng đất để đến định cư tại các vùng kinh tế mới, người sử dụng đất chuyển đổi cho nhau để sản xuất nông lâm ngư nghiệp.

- Những trường hợp được giảm 50%: Cá nhân thương binh hạng 1/4, hạng 2/4, bệnh binh hạng 1/3, hạng 2/3,thân nhân của liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng, người tàn tật không còn khả năng lao động, người chưa đến tuổi thành niên và người già cô đơn không nơi nương tựa.

Tags: